Responsible Hospitality

 

I BC Hospitality Group har vi forpligtet os til at integrere bæredygtighed som en central del af vores virksomhedsstrategi. Vi vælger altid den mest bæredygtige løsning, forudsat at det giver mening og skaber værdi. Vi efterlever denne bæredygtige tankegang igennem vores virksomhedskultur og indførelse af bæredygtige arbejdsgange igennem vores 360° holistiske tilgang, som vi har døbt Responsible Hospitality.

Se Responsible Hospitality Report 2016

Vi ved, at denne forpligtelse ikke kun er vigtig over for miljøet og omverdenen, men at den også frembringer stolthed hos medarbejdere og ejere samt skaber tillid til vores gæster, samarbejdspartnere og det lokale samfund. Derfor er det også en forpligtelse, vi værner meget om.

Vi har et mål om at bane vejen for bæredygtighed inden for hospitality-industrien. Vi vil gå skridtet videre end blot at levere den bedste service og den højeste kvalitet til vores gæster og kunder. Vi ønsker at vise, hvordan det godt kan være forenelige mål at drive en sund forretning og samtidig bidrage positivt til miljøet, medarbejdere og det lokale samfund.
 

Vores tilgang til Responsible Hospitality er drevet af følgende forpligtelser:
• Vi støtter FN's Global Compact, som er 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse samt om at overholde lokal og international lovgivning.

• Vi tilstræber at opbygge stærke relationer med vores interessenter og, gennem løbende dialog, at styrke vores viden om og forståelse af vores interessenters fremtidige forhold. Derved kan vi maksimere vores indvirkning på og styrke virksomheders sociale ansvar i alle vores forretningsaktiviteter.

• Vi udnytter vores position på markedet til at fremme og styrke bæredygtig udvikling af vores egne forretningsmetoder og vores værdikæde ved hjælp af en bæredygtig indkøbspolitik og bæredygtige produkter, serviceydelser og kommunikationsmetoder.

• Vi tilstræber at være en foretrukken arbejdsgiver ved at tilbyde en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles retfærdigt og med respekt, og hvor de kan realisere deres fulde potentiale.

• Vi sørger for et sundt og sikkert miljø for vores medarbejdere, gæster og forretningspartnere.

• Vi tilstræber at beskytte de naturressourcer, vi har indflydelse på, samt sikre, at alle potentielle skadevirkninger på miljøet og klimaet, der skyldes vores aktiviteter, bliver identificeret og forvaltet.

Vores Responsible Hospitality-strategi består af en politik for menneskerettigheder, miljø og god forretningskik; samt fem indsatsområder med indsatsområder i hver af disse.
 

Menneskerettighedspolitik
BC Hospitality Group A/S anerkender og respekterer principperne i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Vores menneskerettighedspolitik afspejler vores engagement i at drive virksomhed i overensstemmelse med disse principper, og til at beskytte menneskerettighederne inden for vores indflydelsesområde.

• Vi vil støtte op omkring og respektere de internationale anerkendte menneskerettigheder – specielt med hensyn til vores medarbejdere, forretningspartnere og det lokale samfund.

• Vi vil stræbe efter ikke at være indblandet i menneskerettighedsovertrædelser, og forlanger det tilsvarende af vores leverandører.

• Vi vil sikre et sundt og sikkert miljø på alle vores hoteller og venues.

• Vi vil advisere og fremme mangfoldighed på arbejdspladsen, og diskrimination vil ikke blive tolereret.

• Vi vil respektere vores medarbejderes ret til fagforeningsfrihed, samt anerkende deres ret til at lade sig repræsentere af disse ved overenskomstforhandlinger.

• Vi vil støtte vores medarbejdere igennem træning og oplæring i arbejdsopgaver, med henblik på videre udvikling af deres karriere, for at hjælpe dem opnå deres fulde potentiale, samt maksimere deres bidrag til virksomhedens strategi og mål.

• Vi vil rekruttere, ansætte og forfremme medarbejdere baseret på objektive kriterier, deres kvalifikationer og de færdigheder der er en nødvendighed for udførelsen af jobbet.

• Vi vil tilbyde flere kommunikationsplatforme, hvorigennem medarbejdere og kunder kan udtrykke utilfredshedhed og bekymringer for at sikre en tilfredsstillende håndtering af disse. 
 

Miljøpolitik
Hos BC Hospitality Group A/S forsøger vi at gøre en positiv forskel for miljøet ved at håndtere vores miljøpåvirkninger på en ansvarlig måde. Ved nøje at overvåge og styre affaldsstrømme og naturlige ressourcer, der anvendes på vores hoteller og venues, kan vi både lave omkostningsbesparelser og samtidig opfylde forventningerne hos vores interessenter.

• Vi vil blive ved med at forbedre vores miljøpræstationer, og vi vil implementere miljøvenlige procedure, hvor det giver økonomisk og miljømæssig mening, uden at det har en negative indflydelse på oplevelsen af kvalitet og komfort på vores hoteller og venues.

• Vi vil udnytte vores ressourcer bedst muligt, igennem effektivt udnyttelse af energi, vand og andre naturressourcer. Vi vil fremme naturressourcebevarelse og besparelse, hvor end det er relevant og praktisk.

• Vi vil inkludere miljøovervejelser og overvejelser omkring dyrevelfærd ind i vores handlings- og indkøbsbeslutninger.

• Vi vil øge opmærksomheden omkring miljørelaterede problemstillinger iblandt vores ansatte og interessenter.

• Vi vil optimere vores affaldsreduktion igennem genanvendelse af materialer når muligt, og begrænse vores brug af farlige materialer, hvor alternativer eksisterer og er økonomisk passende.

• Vi vil overvåge, dokumentere og benchmark vores miljøpræstationer på periodisk vis.
 

God forretningsskik
Vi fremmer ansvarlig virksomhedsadfærd gennem vores politik for god forretningsskik i hele organisationen.

• Vi udfører vores forretningsforetagender i overensstemmelse med reglerne om fair konkurrence og vil overholde gældende love og bestemmelser.

• Vi vil i al samarbejde og kommunikation med samarbejdspartnere forsøge at bevare den højeste standard af integritet, objektivitet, retfærdighed, effektivitet, høflighed og professionalisme, og vil forvente tilsvarende af dem.

• Vi vil føre en nul-tolerance politik mht. korruption, afpresning og bestikkelse.

• Vi vil ikke acceptere personlige gaver, overpriser eller andre incitamenter ved valget af leverandører. Vi foretrækker incitament udtrykt igennem favorable forretningsbetingelser, så som kvalitet, service og pris.

• Vi vil udelukkende købe vare og serviceydelser som er relateret til BC Hospitality Group’s forretning.

• Vi vil sigte imod at det fulde udbytte af penge er opnået og at ressourcer bliver brugt hvor den største værdi bliver skabt.

• Vi vil arbejde imod et system som sikre at vores leverandører og samarbejdspartnere handler ansvarligt mht. miljøet, ikke er indblandet i menneskerettighedsovertrædelser, arbejdsrettighedsovertrædelser og på ingen måde er indblandet i eller accepterer korruption i nogen form.

Vores forventninger til vores leverandører er specificeret i vores Supplier Code of Conduct