Persondatapolitik - Ansøgninger og Personale

Persondatapolitik for behandling af ansøgninger og personaleoplysninger

BC Hospitality Group A/S koncernen, værende følgende selskaber:
BC Hospitality Group A/S, CVR nr. 37 93 98 38, samt
Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S, CVR nr. 30 54 80 43

Persondatapolitik for behandling af ansøgninger
People & Culture, BC Hospitality Group A/S, PEOPLECULTURE@BCHG.DK, Center Boulevard 5, 2300 København S, er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger som indgår i ansøgninger eller fremkommer som led i en ansættelsesproces.

BC Hospitality Group A/S behandler som en del af virksomhedens rekrutterings- og ansættelsesproces, de oplysninger, som ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt ganske almindelige oplysninger. Det anbefales ikke at fremkomme med personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen. Hvis BC Hospitality Group A/S får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, f.eks. straffeattest, om en ansøger, vil dette udelukkende ske efter forudgående samtykke fra den pågældende ansøger.

Hvis en ansøger får afslag på det ansøgte job, gemmer BC Hospitality Group A/S ansøgerens ansøgning og oplysninger i op til et halvt år efter afslaget. I tilfælde af, at der kommer andre stillinger, der matcher den pågældende ansøgers profil, kan BC Hospitality Group A/S rette henvendelse til den pågældende ansøger med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes således efter 6 mdr., medmindre den pågældende ansøger giver tilladelse til, at BC Hospitality Group A/S kan gemme ansøgningen i længere tid.

Ansøgere har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger BC Hospitality Group A/S har om ansøgeren. Ansøgere har også ret til at få korrigeret deres oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom ansøgere har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af ansøgerens oplysninger. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring ansøgerens oplysninger rettes til People & Culture, BC Hospitality Group A/S, PEOPLECULTURE@BCHG.DK.

Såfremt ansøgeren tilbydes ansættelse i BC Hospitality Group A/S, overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til en personalemappe. Oplysninger om ansatte behandles i henhold til BC Hospitality Group A/S’ ”Persondatapolitik for Personaleoplysninger”.
BC Hospitality Group A/S har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ansøgeres personoplysninger imod manipulation, tab, mv., samt mod at andre uberettiget får adgang til ansøgeres oplysninger. Kun de ansatte i BC Hospitality Group A/S, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgeres personoplysninger, har adgang til disse.

BC Hospitality Group A/S sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL dt@datatilsynet.dk.

Persondatapolitik for personaleoplysninger

BC Hospitality Group A/S behandler som led i dit ansættelsesforhold en række almindelige oplysninger om dig, som f.eks. navn, adresse, uddannelse, mv. Derudover behandler BC Hospitality Group A/S oplysninger i form af personnummer og straffeoplysninger (straffeattest og sundhedsoplysninger, hvis relevant). People & Culture, BC Hospitality Group A/S, PEOPLECULTURE@BCHG.DK er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Oplysninger behandles udelukkende til brug for dit ansættelsesforhold. Visse af dine oplysninger kan blive videregivet til eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau, ligesom at SKAT vil modtage oplysninger om dig til brug af skattebetaling. I forbindelse med en evt. tvist mellem BC Hospitality Group A/S og dig som medarbejder, kan dine personoplysninger blive videregivet til f.eks. BC Hospitality Group A/S arbejdsgiverorganisation eller advokat.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret af BC Hospitality Group A/S i op til 5 år efter din fratrædelse. Dette skyldes, at en evt. sag om efterbetalingskrav kan rejses indtil 5 år efter din fratrædelse, og at de personoplysninger, som BC Hospitality Group A/S har om dig i den forbindelse, kan være relevante. Herefter vil dine oplysninger blive slettet.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger BC Hospitality Group A/S har om dig. Du har også ret til at få korrigeret dine oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom du har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering i overensstemmelse med lovgivningen, hvorvidt din anmodning om indsigelse, sletning mv. kan imødekommes. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring dine oplysninger rettes til People & Culture, BC Hospitality Group A/S, PEOPLECULTURE@BCHG.DK.

Hvis du har givet samtykke til behandling af visse oplysninger, f.eks. brug af dit billede, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det alene fremadrettet virkning.

Meddelelse af samtykke til brug af dit billede eller indhentelse af din straffeattest er ikke lovpligtigt, men et manglende samtykke – herunder særligt til indhentning af straffeattest - kan have betydning for dit ansættelsesforhold således, at der muligvis ikke kan ske ansættelse, hvis et sådant samtykke ikke afgives. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder og af stillingens karakter.

BC Hospitality Group A/S har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, mv. samt mod, at andre uberettiget får adgang til dine oplysninger. Kun de ansatte i BC Hospitality Group A/S, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til dine personoplysninger, har adgang til disse. BC Hospitality Group A/S sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Ønsker du at anmode om dine personoplysninger skal nedenstående blanket benyttes:
Hent persondata-blanket

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL dt@datatilsynet.dk.

Dette dokument vil løbende blive opdateret.